1ο Γυμνάσιο

Βύρωνα

Erasmus +

Διδασκαλία με τη βοήθεια ψηφιακής τεχνολογίας – ένα νέο έργο Erasmus + στο 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα

Ασφάλεια Διαδικτύου

Ενημερωθείτε για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Δείτε τις Δραστηριότητες στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 2023 - 2024

Το Προφίλ του Σχολείου

Αναπαραγωγή Βίντεο

 

 

To σχολείο μας βασίζεται στην επικοινωνία και τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Κύρια επιδίωξή του είναι να δώσει στην καθημερινή σχολική ζωή ευκαιρίες να ασχοληθούν όλοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοίκηση, γονείς, τοπική κοινότητα) με τα κοινά και την αειφορική διαχείρισή τους μέσα σε πνεύμα ομαδικό και συμμετοχικό. Αυτό σημαίνει ότι όραμά μας είναι η δημιουργία ενός  αειφόρου σχολείου που να υπηρετεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προάγει τον πολιτισμό και το περιβάλλον και να διαμορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες.

Γρήγορες συνδέσεις