Έλληνες Μετανάστες του Τότε και του Τώρα

Κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 πραγματοποιείται το Πολιτιστικό Πρόγραμμα “Έλληνες μετανάστες του Τότε και του Τώρα” . Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εστιάζουν  στα αίτια αλλά και τις μορφές μετανάστευσης σήμερα και μελετούν τη ζωή και τα επιτεύγματα σπουδαίων Ελλήνων μεταναστών. 

Εργασίες μαθητών