Ανάθεση εκδρομής του 1ου Γυμνασίου στην Κύπρο με το πρόγραμμα e-Twinning

Μετά από εξέταση των κατατεθειμένων προσφορών η επιτροπή αξιολόγησης ανέθεσε την πενθήμερη εκδρομή στην Κύπρο στο τουριστικό Γραφείο Globetrotter Tours & Travel

Dream Life Travel and Tourism

Travelway Tourism and Shipping

Globetrotter Tours & Travel

 

Tags: No tags

Comments are closed.