Διευθύντρια

Παπαϊωάννου Βασιλική

Φιλόλογος ΠΕ2

Υποδιευθύντρια

Γιαρμενίτου Ειρήνη

Μαθηματικός ΠΕ3

Υποδιευθύντρια

Ιωάννα Τριανταφύλλου - Τάφου

Φιλόλογος ΠΕ2