Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα κώδικα, 7-13 Δεκεμβρίου 2015

Από τις 7 έως 13 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιείται η παγκόσμια δράση Προγραμματισμού «Η Ώρα του Κώδικα». Εκατομμύρια παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και πολιτικοί ιθύνοντες συμμετάσχουν σε μαζικές εκδηλώσεις και παρακολουθήσουν μαθήματα για να μάθουν προγραμματισμό και να αποκτήσουν συναφείς δεξιότητες. Η ιδέα είναι να προβληθεί ο προγραμματισμός, να απομυθοποιηθούν οι σχετικές δεξιότητες, και να έρθουν σε επαφή άτομα που έχουν μεγάλη επιθυμία να αποκτήσουν γνώσεις.

Την εβδομάδα αυτή:

Οι καθηγητές Πληροφορικής συζητούν με τους μαθητές για τον προγραμματισμό και την αξία του στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης.
Οι μαθητές εκπονούν μαθησιακές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας μαθήματος Πληροφορικής για κάθε τμήμα. Οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν ανάπτυξη κώδικα, επίδειξη, προβολή βίντεο κ.ά.
Οι γονείς/κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε ανοικτές εκδηλώσεις με ομιλίες ? επίδειξη εργαλείων / δραστηριοτήτων μαθητών

Έτοιμες δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες http://csedweek.org  και code.org .

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment