Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το έργο etwinning “Storytelling for impact: Our heritage”

Μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή συμμετοχή για το σχολείο μας με το πρόγραμμα eTwinning και το έργο Storytelling for impact: Our heritage.οδήγησε στη βράβευση του σχολείου και των συμμετεχουσών εκπαιδευτικών και στην απονομή Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας.

 
 
Tags: No tags

Comments are closed.