Το σχολείο μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή σε Ουγγαρία – Αυστρία -Σλοβακία στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος «Ελληνική  Διασπορά» και μετά από πρόσκληση …

https://youtu.be/jRW-ZDFugqE Στο πλαίσιο του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus+ “Living in a Challenging World”,  που χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ,  5 μαθητές και 2 …

Το σχολείο μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή σε Ισπανία και Πορτογαλλία στα πλαίσια του Προγράμματος eTwinning “I am you” Ενα ευχάριστο event ήταν …