Επικοινωνία με γονείς κάθε Τετάρτη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
 
Μέχρι να μονιμοποιηθεί το πρόγραμμα, πριν προγραμματίσετε την επίσκεψή σας, παρακαλείστε να ενημερώνεστε κάθε εβδομάδα από την ιστοσελίδα γιατί μπορεί να υπάρχουν αλλαγές. 

.