Εργαστήρια

Δεξιοτήτων

Σχ. Έτος 2021 - 2022

Α' κύκλος: Φροντίζω το περιβάλλον

Β' κύκλος: Ζω καλύτερα-Ευ Ζην

Γ' κύκλος: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ - Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Δ' κύκλος: Δημιουργώ και καινοτομώ