Εργαστήρια

Δεξιοτήτων

Α' κύκλος: Φροντίζω το περιβάλλον

Αφίσα ευαισθητοποίησης από το μαθητή Χαρχαλά Χρήστο Από το μαθητή

Γ' κύκλος: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ - Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Δ' κύκλος: Δημιουργώ και καινοτομώ