Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας etwinning

Very proud of my school and students!
Άλλη μια σημαντική αναγνώριση για τους μαθητές το σχολείου που συμμετείχαν στο etwinning project την περσινή χρονια και έλαβαν και το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ποιότητας (Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας) για την άριστη ποιότητα εργασιών στο έργο “Storytelling for impact: our heritage”.
Εντός του συστήματος αναγνώρισης το eTwinning είναι το δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης που αποδίδεται σε ένα έργο, μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση για το έργο που λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά κριτήρια ποιότητας.
Είμαστε υπερήφανοι για αυτό το επίτευγμα και ευχαριστούμε την κοινότητα eTwinning, η οποία παρέχει μεγάλες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων μέσω διαδραστικών έργων που αναπτύσσουν τη μάθηση, την επαγγελματική ανάπτυξη και την καινοτομία.
Ευχαριστώ και πάλι όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στο έργο με ενθουσιασμό, προσήλωση και πνεύμα μοιράσματος.
Ευχαριστώ κάθε έναν από τους συναδέλφους που συμμετείχαν για την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων που οδήγησαν στην επίτευξη αυτού του επιτεύγματος.

Tags: No tags

Comments are closed.