Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3

Το σχολείο μας, το Σχ. έτος 2019-20, συμμετέχει στo ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 «ACT – Ιδιότητα του Eνεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών». Πρόκειται για είναι ένα διεθνές καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών.  

 
Tags: No tags

Comments are closed.