Το σχολείο μας ξεκίνησε την υλοποίηση σεμιναρίων στο πλαίσιο  της ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Η αρχή έγινε με το σεμινάριο «Μαθαίνω την πλατφόρμα του eTwinning, μαθαίνω …