Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βύρωνα συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Comenius με τίτλο “The Art of Discovering Ourselves” “που χρηματοδοτήθηκε από το Ι.Κ.Υ στα πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Η συνεργασία έγινε με το σχολείο της Ισπανίας IES CELESTINO MUTIS της Μαδρίτης κατά τα σχολικά έτη 2013-2015. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να διερευνήσουν τις πολιτιστικές ρίζες της δικής τους αλλά και της συνεργαζόμενης χώρας μέσω της Τέχνης. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος ήταν:
  • Η βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα
  • Η ευαισθητοποίηση και ο σεβασμός στις ποικίλες πολιτισμικές επιρροές
  • Η προώθηση του σεβασμού για τις διαφορετικές γλώσσες, παραδόσεις, ήθη και έθιμα και η άρση των προκαταλήψεων.
  • Η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της ικανότητας έκφρασης των μαθητών
  • Η συνειδητοποίηση των μαθητών που προέρχονται από άλλες χώρες των επιρροών που έχει ασκήσει η χώρα καταγωγής τους στη χώρα υποδοχής
  • Η προώθηση των νέων τεχνολογιών και των νέων τρόπων επικοινωνίας.
Όλοι οι στόχοι πραγματοποιήθηκαν στο έπακρο.  

Λογότυπο Ελλήνων

Λογότυπο Ισπανών