Στο  1ο  Γυμνάσιο  Βύρωνα λειτουργεί   Σχολικό Εργαστήριο  Φυσικών  Επιστημών( Σ.Ε.Φ.Ε. )  με την επωνυμία  “ΚΙΟΥΡΙ”. Το  Σ.Ε.Φ.Ε.  βρίσκεται στο υπόγειο του Παλαιού Κτιρίου.

  • Αποτελείται από εργαστηριακή αίθουσα και παρασκευαστήριο προετοιμασίας των πειραματικών ασκήσεων.
  • Το εργαστήριο διαθέτει σε ικανοποιητικό βαθμό εξοπλισμό οργάνων και παρασκευασμάτων, καθώς και αναλώσιμων υλικών.
  • Διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, εκτυπωτή, video-προβολέα και πίνακα-οθόνη για παρουσιάσεις μαθημάτων με τη βοήθεια των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε. ) .
  • Εδώ οι μαθητές, με την καθοδήγηση και την υποστήριξη των καθηγητών τους, μπορούν να ανακαλύπτουν ή να επιβεβαιώνουν τους βασικούς νόμους της φύσης στο χώρο της Φυσικής , της Χημείας , της  Βιολογίας και της  Γεωλογίας – Γεωγραφίας .