Ψάχνω ανοιχτά δεδομένα για το κλίμα, την κλιματική αλλαγή και παίρνω μέτρα! Τμήματα: Β2, Β3, Β4, Β5, Β6Ψάχνω ανοιχτά δεδομένα για το κλίμα, την κλιματική αλλαγή και παίρνω μέτρα!

Έγινε με το Padlet
Tags: No tags

Comments are closed.