Πλατφόρμες Ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθηματικά - Φυσική -Χημεία - Πληροφορική - Τεχνολογία - Βιολογία- Ιστορία - Αγωγή Υγείας - Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά- Θρησκευτικά - Καλλιτεχνικά - Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες - Πολιτιστικά θέματα - Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Νεοελληνική Γλώσσα - Νεοελληνική Λογοτεχνία - Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία - Βιολογία - Γεωγραφία - Γεωλογία - Πληροφορική - Θρησκευτικά - Οικιακή Οικονομία - Αγγλικά - Εικαστικά - Θεατρική Αγωγή - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Φυσική Αγωγή

Search Culture

Το SearchCulture.gr, ο εθνικός συσσωρευτής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, εγκαινιάζει έναν προσωποκεντρικό τρόπο εξερεύνησης των ψηφιακών συλλογών που συγκεντρώνει, με βάση τα πρόσωπα που εμφανίζονται είτε ως δημιουργοί, είτε ως αναφερόμενες οντότητες στα μεταδεδομένα των τεκμηρίων.