Ώρες Ενημέρωσης Γονέων κάθε Τετάρτη δια ζώσης ΚΑΙ τηλεφωνικά- ΝΕΟ από 1/2/24.

Επικοινωνία με γονείς κάθε Τετάρτη δια ζώσης και τηλεφωνικά εκτός Τετάρτης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
Tags: No tags

Comments are closed.