Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο με τη συμμετοχή 23 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών.

Το σχολείο μας πραγματοποιεί για το σχολικό έτος 2021-22 ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning “Check in to the future”, με θέμα την ανάδειξη των …