Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το etwinning έργο Polis. Στο newsletter μπορείτε να διαβάσετε όλες τις δραστηριότητες που υλοποίησαν οι συμμετέχοντες μαθητές για να αντιληφθούν …

Το έργο εστιάζει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030. Μέσω του έργου μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε αντίκτυπο, μπορούμε να ενισχύσουμε μια …